Delhi
+21°C
You are Here: Home » Services

NDMC Barartghar List

S. No. Name of Baratghar Location Name of Incharge Contact No.
1 Laxmi Bai Nagar Near Maharaja Agarsen Marg, Laxmi Bai Nagar, New Delhi-23 Sh. Satya Narayan 9891794910
2 Sarojini Nagar Near DG Block, (Ring Road) Sarojini Nagar, New Delhi-23 Sh. Laxman Gupta 9213107131
3 Moti Bagh Near Basrurkar Market, Moti Bagh, New Delhi-21 Sh. Sanjeev Rajan 9911023117
4 Netaji Nagar Near Leela Palace Hotel, Netaji Nagar, N.D.-23 Sh. Mukesh Sharma-I 9811851610
5 Lodhi Road Central Market, Lodhi Colony, Lodhi Rd., N.D.-03 Sh. Naveen Chhabra 9716381371
6 Khan Market Near Lok Nayak Bhawan, Khan Mkt., N.D.-03 Sh. Sri Kishan 9810983837
7 Kaka Nagar Near Subramanyam Bharti Marg, Kaka Nagar, N.D.-03 Mohd. Shakeel Ahmed 9212393500
8 Mandir Marg  Near Birla Mandir, Mandir Marg, N.D.-01 Sh. Dharam Singh 9968387618
9 Shadi Ground Behind Delhi Haat, Laxmi Bai Nagar, N.D.-23 Sh. Mukesh Sharma-II 9810318431
10 Kidwai Nagar   - -  
11 Bapu Dham Jesus Marry Collage, Bapu Dham, Chanakya Puri, N.D.-21 Sh. S.P. Tiwari 9868066798
12 Aliganj Near Khanna Mkt., Lodhi Colony, Aliganj, N.D.-03 Smt. Anupama 9818471713
13 Aliganj Near Paryavaran Bhawan, Aliganj, N.D.-03 Smt. Anupama 9818471713

Note: Baratghar are open for 24 hrs.

Click Here to Book Baratghar Online